Uw mandje is leeg

Privacybeleid

 1. Algemene principes
 2. Wat is de definitie van termen die met een hoofdletter worden gebruikt?
 3. Waarvoor dient een Handvest?
 4. Welke Gegevens worden verzameld?
 5. Waarom worden Uw Gegevens gebruikt?
 6. Hoe lang worden Uw Gegevens bewaard?
 7. Met wie worden Uw Gegevens gedeeld?
 8. Worden Uw Gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?
 9. Hoe worden Uw Gegevens beschermd?
 10. Wat zijn Uw rechten?
 11. Hoe verzamelt AD Tyres Gegevens met betrekking tot minderjarigen?
 12. Hoe zit het met cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën?
 13. Hoe wordt U op de hoogte gesteld van wijzigingen in het Handvest?
 14. Hoe kunt U ons contacteren?

1. ALGEMENE PRINCIPES

De onderneming AD Tyres International SLU, een Andorrese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Andorra onder nummer 16339, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: dpo@distriauto.eu, telefoon: +376 810 888, (hierna "AD Tyres" genoemd) die een e-commerce activiteit uitoefent, biedt via de website https://www.distriauto.nl/ (hierna de "Site" genoemd) de verkoop van banden en gerelateerde producten aan.

In het kader van deze activiteit verzamelt AD Tyres online of telefonisch Gegevens die klanten, gebruikers van de Site of derden (hierna gezamenlijk de "Betrokken Personen" of "U") direct of indirect kunnen identificeren en voert één of meerdere Verwerking(en) van deze Gegevens uit. De verzameling van Gegevens van Betrokken Personen door AD Tyres gebeurt nooit indirect, dat wil zeggen via een derde bron.

AD Tyres, waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens omdat zij de doeleinden en middelen van deze Verwerkingen bepaalt.

Wat betreft bepaalde Bankgegevens, deelt AD Tyres de verantwoordelijkheid voor hun Verwerking samen met het bedrijf GoCardless SAS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap geregistreerd bij het Handelsregister van Parijs onder nummer 834422180 met maatschappelijke zetel te 7 rue de Madrid in Parijs (75008). Aanvullende informatie over hoe GoCardless Uw Bankgegevens beheert en Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming zijn beschikbaar hier.

Wat betreft bepaalde Navigatiegegevens verzameld door cookies, deelt AD Tyres de verantwoordelijkheid voor hun Verwerking samen met derde bedrijven waarvan u de lijst en aanvullende details kunt vinden op de pagina cookie.

AD Tyres heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de "AVG") wiens contactgegevens dpo@distriauto.eu zijn.

De door AD Tyres verzamelde Gegevens worden meer specifiek verwerkt door de Maltese vestiging van het bedrijf AD Tyres, namelijk AD TYRES INTERNATIONAL EU, geregistreerd onder nummer OC 1277, met maatschappelijke zetel te Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Deze Gegevensverwerkingen worden dus beschouwd als uitgevoerd op het grondgebied van de Europese Unie volgens Overweging 22 en artikel 3.1 AVG en zijn onderworpen aan deze wetgeving.

Daarnaast is de Maltese Wet op de Gegevensbescherming van 2018 (Hoofdstuk 586) ook van toepassing op de Verwerking van Gegevens volgens artikel 4(2)(a) van deze wet.

U wordt uitgenodigd om dit Privacybeleid (hierna de "Charte") zorgvuldig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud.

2. WAT IS DE DEFINITIE VAN TERMEN DIE MET EEN HOOFDLETTER WORDEN GESCHREVEN?

Woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter hebben de hieronder gespecificeerde definitie.

AD Tyres
verwijst naar de onderneming geïdentificeerd in de eerste paragraaf van Artikel 1.
Handvest
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Klant-account
verwijst naar het account dat elke klant kan aanmaken vanaf de pagina https://www.distriauto.nl/account/login.
Gegeven(s)
verwijst naar alle persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij wordt aangenomen dat een persoon identificeerbaar is als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatiecode, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
Bankgegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Bestelgegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Navigatiegegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Technische Gegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Betrokken Perso(o)n(en)
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Product(en)
verwijst naar de banden of gerelateerde producten (velgen, kettingen, etc…) die door AD Tyres te koop worden aangeboden op de Site.
AVG
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Site
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Verwerking(en)
verwijst naar elke handeling of geheel van handelingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd en toegepast op de Gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, het uitpakken, raadplegen, gebruiken, communiceren door middel van overdracht, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, het koppelen of interconnecteren, beperken, wissen of vernietigen.
U
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.

3. EEN HANDVEST WAARVOOR?

Het onderhavige Handvest wordt U ter beschikking gesteld bij het verzamelen van Uw Gegevens om volledige transparantie van de Verwerkingen van Uw Gegevens door AD Tyres te waarborgen door het verstrekken van beknopte, gemakkelijk toegankelijke, eenvoudig te begrijpen informatie in duidelijke en eenvoudige termen.

Indien enige informatie niet voldoende duidelijk is, nodigen wij U uit om contact met ons op te nemen op Uw gemak, hetzij door het sturen van een e-mail naar het adres dpo@distriauto.eu of via het contactformulier dat toegankelijk is hier.

Het Handvest is van toepassing op Uw Gegevens die verzameld en verwerkt worden door AD Tyres in het kader van de volgende activiteiten en waarvoor AD Tyres de Verantwoordelijke voor de Verwerking is:

 • Uw gebruik van de Site, inclusief het simpelweg navigeren op deze laatste;
 • het aanmaken en gebruiken van Uw Klant-account via de Site;
 • de aankoop van Producten aangeboden door AD Tyres via de Site; of
 • elk contact met de klantenservice.

Het onderhavige Handvest is niet van toepassing op enige andere Verwerking van Gegevens die in een andere context dan hierboven beschreven plaatsvindt en waarvoor AD Tyres niet de Verantwoordelijke voor de Verwerking is.

4. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

GEGEVENS VERZAMELD OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN AD TYRES

AD Tyres vraagt u uitdrukkelijk om uw Gegevens te verzamelen op verschillende momenten, waaronder bij:

 • het gebruik van de Site;
 • het plaatsen van een bestelling op de Site;
 • het aanmaken van een Klant-account op de Site; of
 • elke communicatie met de klantenservice.

Deze verzamelde Gegevens (hierna de "Bestelgegevens") bestaan onder meer uit:

 • Uw voornaam;
 • Uw achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw postadres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw land;
 • Uw BTW-nummer binnen de EU.

Wat betreft betalingen bestaan de verzamelde Gegevens op ons uitdrukkelijk verzoek (hierna de "Bankgegevens") uit uw creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC (of visuele cryptogram op de achterkant van de kaart), die worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieders: Checkout.com, Hipay of Braintree.

Voor betalingen via de dienstverlener Paypal worden de bankgegevens rechtstreeks door dit bedrijf bij u verzameld bij het aanmaken van uw account. De onderneming Paypal is dan de enige verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

We gebruiken GoCardless om incasso's via uw IBAN te beheren. Aanvullende informatie over hoe GoCardless uw Bankgegevens beheert en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming zijn beschikbaar: hier.

Sommige Bestelgegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, land, e-mailadres) en de Bankgegevens zijn voorwaarden voor het sluiten van het contract met AD Tyres. Als gevolg hiervan zal elke weigering van uw kant om ons deze Gegevens te verstrekken u verhinderen uw bestelling af te ronden.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS DOOR AD TYRES

AD Tyres verzamelt automatisch bepaalde van uw Gegevens via uw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) tijdens uw navigatie op de Site, zelfs als er geen bestelling is geplaatst. Deze verzameling wordt meestal uitgevoerd met behulp van cookies.

Deze Gegevens (hierna de "Technische Gegevens") bestaan onder meer uit:

 • Uw IP-adres (het identificatienummer toegewezen aan uw apparaat voor de verbinding met het internet);
 • Uw MAC-adres (fysiek identificatienummer opgeslagen op uw netwerkkaart of netwerkinterface);
 • Uw IMEI-nummer (identificatienummer van uw mobiele telefoon);
 • het besturingssysteem van uw apparaat (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, enz.);
 • Uw mobiele telefoonoperator;
 • Uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, enz.); of nog
 • de tijdzone die door uw apparaat wordt gebruikt.

De automatisch verzamelde Gegevens via uw apparaat omvatten ook Gegevens over uw navigatie (hierna de "Navigatiegegevens") zoals:

 • de pagina's die u hebt bezocht;
 • de datum van uw bezoek;
 • de tijd die u op elke bezochte pagina hebt doorgebracht;
 • de links die u hebt geactiveerd;
 • de aanbiedingen die u hebt bekeken;
 • de Producten die u hebt gezocht;
 • de bestellingen die u hebt geplaatst; of nog
 • uw consumptiegewoonten van de Producten.

5. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT?

De verwerking van persoonsgegevens kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • een rechtmatige grondslag zoals bedoeld in artikel 6.1 AVG (toestemming, uitvoering van de overeenkomst, naleving van een wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke); en
 • een of meer doel(en) die expliciet, legitiem en bepaald zijn door de verwerkingsverantwoordelijke.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de Verwerkingen uitgevoerd door AD Tyres met voor elk de doeleinden, de rechtmatige grondslag en de betrokken Gegevens.

Naam van de Verwerking Doeleinden Rechtmatige grondslag Betrokken Gegevens
Bestelling
 • Beantwoorden van al Uw verzoeken met betrekking tot het plaatsen van een bestelling
 • Uw bestelling in overweging nemen en uitvoeren
 • De levering en eventueel de montage uitvoeren
Contract
 • Bestelgegevens
Eenmalige transactie met bankkaart
 • Uw betaling van de bestelling uitvoeren
 • Beheer van banktransacties bij afwijzing
Contract
 • Bankgegevens (CB)
Vereenvoudiging van toekomstige aankopen
 • Bankgegevens opslaan om toekomstige aankopen te vergemakkelijken
Toestemming
 • Bankgegevens (CB)
SEPA-incasso
 • Uw IBAN doorgeven aan de dienstverlener GoCardless
Contract
 • Bankgegevens (IBAN)
Klachten over betalingen
 • Beheer van eventuele klachten van de kaarthouder die gebruikt is voor de betaling van de bestelling
Contract
 • Bankgegevens
Klantenservice
 • Beheer van Uw klachten
 • Notificatie van wijzigingen in het Handvest of de algemene verkoopvoorwaarden
 • Beheer van de klantrelatie (verzoeken, opmerkingen en suggesties) na een bestelling
 • Beheer van terugbetalingen
Contract
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens
Klantaccount
 • Uw toekomstige bestellingen vergemakkelijken door het niet opnieuw hoeven in te voeren van gegevens die al aan AD Tyres zijn verstrekt
Toestemming
 • Bestelgegevens
Nieuwsbrief (inclusief commerciële aanbiedingen AD Tyres)
 • Uw abonnement op onze nieuwsbrief uitvoeren (inclusief commerciële aanbiedingen van AD Tyres)
Toestemming
 • Bestelgegevens (e-mailadres)
Commerciële aanbiedingen AD Tyres
 • Direct marketing campagnes uitvoeren voor producten van AD Tyres
 • AdWords campagnes uitvoeren voor producten van AD Tyres
Gerechtvaardigd belang (4)
 • Bestelgegevens
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
 • Gegevens van Serviceproviders
 • Gegevens van Derden
Gerichte advertenties
 • Onze reclameboodschappen aanpassen aan Uw behoeften en gewoonten
Toestemming (cookies)
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Gebruikerservaring
 • Uw ervaring op de Site personaliseren op basis van Uw behoeften en gewoonten
 • Uw navigatie op de Site versnellen
Toestemming (cookies)
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Statistieken
 • Statistische studies uitvoeren en analyseren
Gerechtvaardigd belang (1) en toestemming (cookie)
 • Bestelgegevens
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Kwaliteit
 • Technische problemen die ondervonden worden bij het gebruik van de Site analyseren
 • Anomalieën in het informatiesysteem detecteren
Gerechtvaardigd belang (2)
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Fraude
 • Namaak en technologische fraude detecteren
Gerechtvaardigd belang (3)
 • Bestelgegevens
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens

(1) Het gerechtvaardigd belang van AD Tyres bestaat uit het kunnen zelfevalueren en verbeteren door middel van het statistische hulpmiddel.

(2) Het gerechtvaardigd belang van AD Tyres bestaat uit het waarborgen van de kwaliteit van zijn dienstverlening.

(3) Het gerechtvaardigd belang van AD Tyres is het voorkomen van fraude.

(4) Het gerechtvaardigd belang is datgene wat wordt aangegeven in Overweging (47) van de AVG, waarin staat: « De verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd voor een gerechtvaardigd belang ». Dit gerechtvaardigd belang bestaat met name uit het onderhouden van een regelmatige commerciële relatie met U.

6. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

AD Tyres hecht er veel waarde aan om Uw Gegevens in een vorm te bewaren die Uw identificatie mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De onderstaande tabel geeft U de bewaartermijnen voor elk type Gegevens afhankelijk van de Verwerking waarvoor ze worden gebruikt.

Gegevens Verwerking Bewaartermijn in actieve database (1) Bewaartermijn in tussentijds archief (2)
Bestelgegevens Bestelling 3 jaar vanaf de laatste bestelling n/a*
Klantenservice 3 jaar vanaf de laatste bestelling n/a
Klantaccount 3 jaar vanaf de laatste aanmelding bij het Klantaccount of tot intrekking van de toestemming als dit eerder plaatsvindt n/a
Nieuwsbrief Tot Uw uitschrijving of 3 jaar vanaf de laatste aanmelding bij het Klantaccount als deze termijn eerder verstrijkt n/a
Commerciële aanbiedingen AD TYRES 2 jaar vanaf de laatste bestelling n/a
Statistiek 3 jaar vanaf de laatste bestelling n/a
Fraude n/a 5 jaar vanaf het verzamelen van de betreffende Gegevens
Bankgegevens (3) Transactie (CB) Tot de volledige betaling van de bestelling n/a
Klachten over betalingen n/a 13 maanden vanaf de datum van afschrijving
of
15 maanden in geval van betaling met uitgestelde afschrijving
Klantenservice Tot het verstrijken van de termijn waarvoor AD Tyres zich verbindt om U een bestelling terug te betalen (met name herroepingstermijn of annuleringstermijn van de bestelling) n/a
SEPA-incasso (IBAN) Zolang als nodig is voor de overdracht van de IBAN aan GoCardless n/a
Vereenvoudiging van toekomstige aankopen (CB) Tot intrekking van de toestemming of tot het verstrijken van de geldigheid van de bankkaart als dit eerder plaatsvindt n/a
Technische Gegevens Gerichte Advertenties Zie Cookies n/a
Gebruikerservaring
Commerciële Aanbieding AD Tyres
Kwaliteit
Statistieken
Fraude
Navigatiegegevens Gerichte Advertenties Zie Cookies n/a
Commerciële Aanbieding AD Tyres
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude

*n/a betekent niet van toepassing.

(1) Bewaring in actieve database houdt in dat de betreffende Gegevens worden bewaard in de database die wordt gebruikt voor het doel van de betreffende Verwerking.

(2) Tussentijds archiveren houdt in dat de Gegevens worden bewaard onder beperkte toegangsvoorwaarden (i) hetzij in een specifieke archiefdatabase die gescheiden is van de actieve database, met beperkte toegang alleen voor personen die vanwege hun functie een belang hebben bij de kennisname ervan, (ii) hetzij in de actieve database, op voorwaarde dat een isolatie van de gearchiveerde Gegevens wordt uitgevoerd door middel van een logische scheiding (beheer van toegangsrechten en autorisaties) om ze ontoegankelijk te maken voor personen die geen belang meer hebben bij de verwerking ervan.

(3) Bankgegevens worden nooit bewaard bij AD Tyres maar bij haar betalingspartners (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless afhankelijk van het geval).

7. MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

AD Tyres kan genoodzaakt zijn om bepaalde van Uw Gegevens te delen met andere entiteiten zoals hieronder vermeld. In alle gevallen deelt AD Tyres deze Gegevens alleen voor zover strikt noodzakelijk is om de doelstelling(en) van de Verwerking van Uw Gegevens door AD Tyres te waarborgen of om de specifieke en legitieme doelstellingen die door deze ontvanger zijn vastgesteld, te verzekeren.

ENTITEITEN VAN DE GROEP WAARTOE AD TYRES BEHOORT

AD Tyres kan genoodzaakt zijn om bepaalde van Uw Gegevens te delen met andere entiteiten van de groep waartoe AD Tyres behoort, met name om U beter te leren kennen. Deze andere entiteiten zijn onderworpen aan soortgelijke verplichtingen als die van AD Tyres voor de bescherming van Uw Gegevens.

ONDERAANNEMERS EN DIENSTVERLENERS VAN DERDEN

AD Tyres kan genoodzaakt zijn om bepaalde van Uw Gegevens te delen met onderaannemers en/of dienstverleners van derden die worden gebruikt in het kader van het leveren van de producten en diensten van AD Tyres via de Site. Het delen van Uw Gegevens met deze entiteiten is vereist voor de uitvoering van Uw bestelling. AD Tyres deelt alleen de Gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht die aan deze entiteiten is toevertrouwd, nadat contractueel is verzekerd dat deze laatsten zich tot even hoge verplichtingen hebben verbonden als die in dit Handvest zijn opgenomen met betrekking tot de bescherming van Uw Gegevens.

Het gaat voornamelijk om de volgende entiteiten:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologische onderaanneming)
 • OVH (hosting van de site)
 • HOTJAR (analytische cookie)
 • GOOGLE (advertentiecookie)
 • MICROSOFT (advertentiecookie)
 • CHECKOUT.COM (dienstverlener voor betalingsdiensten)
 • HIPAY (dienstverlener voor betalingsdiensten)
 • BRAINTREE (dienstverlener voor betalingsdiensten)
 • GOCARDLESS (dienstverlener voor betalingsdiensten)
 • PAYPAL (dienstverlener voor betalingsdiensten)
 • DPD (dienstverlener voor leveringen)
 • GLS (dienstverlener voor leveringen)
 • UPS (dienstverlener voor leveringen)
 • DHL (dienstverlener voor leveringen)
 • SEUR (dienstverlener voor leveringen)
 • CHRONOPOST (dienstverlener voor leveringen)
 • BOOMERANG (dienstverlener voor leveringen)
 • TNT (dienstverlener voor leveringen)

Dit geldt ook voor de partnergarages waarvan de lijst toegankelijk is hier.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN

AD Tyres kan in uitzonderlijke gevallen genoodzaakt zijn om Uw Gegevens te delen: (i) in het kader van een fusie, overname van geheel of een deel van AD Tyres, een overdracht van activa of een andere soortgelijke transactie, (ii) wanneer dit delen wordt opgelegd door de wet, een regelgeving, een bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteit; of (iii) om de rechten en/of de veiligheid van een individu te beschermen, om maatregelen te nemen met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten of om de rechten, het eigendom en de veiligheid van de Site van AD Tyres te verdedigen; (iv) om de door AD Tyres in Uw belang genomen verplichtingen in het kader van dit Handvest uit te voeren en te garanderen.

8. WORDEN UW GEGEVENS OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

Uw Gegevens worden voornamelijk verwerkt en opgeslagen op het grondgebied van Malta, dat zich binnen de Europese Unie bevindt.

Desalniettemin heeft het bedrijf AD Tyres, gevestigd op het grondgebied van het Vorstendom Andorra dat buiten de Europese Unie ligt, toegang tot deze Gegevens.

Volgens een besluit van 19 oktober 2010, heeft de Europese Commissie verklaard dat Andorra wordt beschouwd als een land dat een passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden overgedragen. Dit besluit is bevestigd door het Rapport van de Commissie van 15 januari 2024.

Daarnaast kan AD Tyres niet uitsluiten dat Uw Gegevens worden overgedragen naar andere gebieden buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), met name naar gebieden waar het niveau van gegevensbescherming lager is dan in de Europese Unie.

In dit laatste geval verbindt AD Tyres zich ertoe om het bestaan van maatregelen te controleren of passende maatregelen te nemen om een bevredigend beschermingsniveau van Uw Gegevens te waarborgen, zoals:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van het betreffende land;
 • standaard contractuele clausules van de Europese Commissie of standaard contractuele clausules die door een toezichthoudende autoriteit zijn aangenomen, waaraan de ontvanger zich onderwerpt en waarvan u een kopie kunt opvragen als deze formeel zijn ondertekend;
 • bindende bedrijfsvoorschriften;
 • een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringsmechanisme (met de bindende en afdwingbare toezegging van de ontvanger buiten de EU om de passende garanties toe te passen);
 • een administratieve regeling of een juridisch bindende en afdwingbare tekst die is aangenomen om samenwerking tussen openbare autoriteiten mogelijk te maken.

Wat betreft deze belangrijkste partners van AD Tyres, hier zijn de bestemmingslanden van gegevens en de aangenomen passende garanties.

Ontvangers Land Garanties
GCG Frankrijk Europese Unie
OVH Duitsland Europese Unie
HOTJAR Malta Europese Unie
GOOGLE Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
MICROSOFT Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
CHECKOUT.COM Verenigd Koninkrijk Adequaatheidsbesluit van 28 juni 2021
HIPAY Frankrijk Europese Unie
BRAINTREE Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
GOCARDLESS Verenigd Koninkrijk Adequaatheidsbesluit van 28 juni 2021
PAYPAL Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
DPD Frankrijk Europese Unie
GLS Nederland Europese Unie
UPS Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
DHL Duitsland Europese Unie
SEUR Spanje Europese Unie
CHRONOPOST Frankrijk Europese Unie
BOOMERANG Frankrijk Europese Unie
TNT Nederland Europese Unie

9. HOE WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

AD Tyres heeft passende fysieke, technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om Uw Gegevens te beschermen tegen elke toegang, gebruik, verlies, onbedoelde vernietiging, schade, diefstal of ongeoorloofde of onwettige verspreiding van deze Gegevens.

Ondanks zijn voortdurende inspanningen kan AD Tyres zich niet verbinden tot het garanderen van een resultaat in termen van de veiligheid van Uw Gegevens en nodigt U uit om eventuele moeilijkheden die U zou opmerken te melden.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice, naar Uw voorkeur, hetzij door het sturen van een e-mail naar het adres dpo@distriauto.eu of via het contactformulier dat toegankelijk is hier.

Deze site is beschermd door reCAPTCHA, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing op deze dienst.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Overeenkomstig de geldende wetgeving, beschikt U over de hieronder opgesomde rechten met betrekking tot Uw Gegevens:

 • het recht op toegang tot Uw Gegevens:

  Het betreft de mogelijkheid voor U om bevestiging te krijgen van AD Tyres dat Gegevens die U betreffen al dan niet verwerkt worden, alsook toegang tot die Gegevens en de volgende informatie: doeleinden, categorieën van Gegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers, bewaartermijn of de criteria om deze termijn te bepalen, Uw rechten betreffende deze Gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, de bron van de verzameling van de Gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze Gegevens.

  U heeft ook het recht, wanneer Uw Gegevens worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie, om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot deze overdracht.

  In toepassing van het recht op toegang verstrekt AD Tyres U een kopie van de Gegevens en kan een vergoeding voor redelijke kosten gebaseerd op administratieve kosten eisen voor elke extra kopie die U vraagt. Als U de aanvraag elektronisch indient, worden de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij U anders verzoekt.

 • het recht op rectificatie van Uw Gegevens:

  het betreft de mogelijkheid voor U om van AD Tyres de rectificatie te verkrijgen, zo snel mogelijk, van Uw Gegevens die onnauwkeurig zijn of, gezien de doeleinden van de Verwerking, onvolledig zijn (U kunt een aanvullende verklaring verstrekken voor dit doel);

 • het recht op wissing van Uw Gegevens:

  Het betreft de mogelijkheid voor U om van AD Tyres de wissing te verkrijgen, zo snel mogelijk, van Uw Gegevens om een van de volgende redenen:

  • deze Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • U trekt Uw toestemming in waarop de Verwerking van deze Gegevens is gebaseerd, op voorwaarde dat er geen andere juridische grondslag voor deze Verwerking bestaat;
  • U maakt bezwaar tegen de Verwerking van deze Gegevens onder de hieronder gespecificeerde voorwaarden met betrekking tot Uw recht van bezwaar;
  • de Gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan AD Tyres is onderworpen; of
  • de Gegevens zijn verzameld in het kader van het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

  Als de Gegevens waarvan de wissing wordt gevraagd openbaar zijn gemaakt door AD Tyres, moeten redelijke maatregelen worden genomen, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, inclusief technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die deze Gegevens verwerken te informeren dat U de wissing door hen van alle links naar deze Gegevens of van elke kopie of reproductie ervan heeft gevraagd.

  Dit recht op wissing is niet van toepassing voor zover de Verwerking noodzakelijk is:

  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de Verwerking vereist voorzien door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid;
  • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert; of
  • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van Uw Gegevens:

  Het betreft de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen een Verwerking van Uw Gegevens die wordt uitgevoerd op basis van een legitiem belang door AD Tyres (inclusief profilering op basis van deze rechtvaardiging) als deze Verwerking in werkelijkheid niet gerechtvaardigd is door legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  Het betreft ook de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen een Verwerking voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering als het verband houdt met dergelijke marketing).

  Ten slotte, wat betreft Verwerking voor statistische doeleinden, betreft het de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen een dergelijke Verwerking om redenen die verband houden met Uw specifieke situatie, tenzij de Verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang.

 • het recht op beperking van de Verwerking van Uw Gegevens:

  Het betreft de mogelijkheid voor U om van AD Tyres de beperking van de Verwerking te verkrijgen in een van de volgende gevallen:

  1. gedurende de periode die nodig is voor AD Tyres om de nauwkeurigheid van de Gegevens te verifiëren wanneer U de nauwkeurigheid van deze Gegevens betwist;
  2. U maakt bezwaar tegen het wissen van de Gegevens van een onrechtmatige Verwerking en eist in plaats daarvan de beperking van hun gebruik;
  3. de Gegevens zijn niet langer nuttig voor AD Tyres voor de doeleinden van de Verwerking maar blijven noodzakelijk voor U voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
  4. gedurende de periode die nodig is om te bepalen of de legitieme redenen die door AD Tyres worden nagestreefd zwaarder wegen dan de Uwe wanneer U bezwaar heeft gemaakt tegen de Verwerking op deze grond.

  In geval van beperking van de Verwerking, mogen de Gegevens, met uitzondering van de opslag, alleen worden verwerkt met Uw toestemming of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om belangrijke redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

  U wordt door AD Tyres geïnformeerd over de opheffing van de beperking voordat deze effectief wordt.

 • het recht op overdraagbaarheid van Uw Gegevens:

  Het betreft de mogelijkheid voor U om van AD Tyres de mededeling te verkrijgen van Uw Gegevens die aan AD Tyres zijn verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om deze Gegevens over te dragen aan een andere entiteit (deze overdracht wordt door U verzekerd of, indien technisch mogelijk, door AD Tyres) en dit, wanneer de Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en is gebaseerd op toestemming of op een contract;

 • het recht om Uw toestemming in te trekken:

  het betreft de mogelijkheid voor U om Uw toestemming in te trekken voor elke Verwerking van Uw Gegevens die is uitgevoerd op basis van Uw eerdere toestemming. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming die is uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt U uitgenodigd om ons naar Uw gemak te contacteren:

 • hetzij door het sturen van een e-mail naar het adres: dpo@distriauto.eu
 • hetzij door het invullen van het contactformulier dat toegankelijk is hier.

Om Uw verzoek zo efficiënt mogelijk te behandelen, nodigt AD Tyres U uit om dit duidelijk en gedetailleerd te formuleren. Als er twijfel bestaat over Uw identiteit, kan AD Tyres mogelijk vragen om aanvullende informatie die nodig is om Uw Identiteit te bevestigen.

U heeft ook het:

 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

  het betreft de mogelijkheid voor U om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar Uw gewone verblijfplaats zich bevindt, Uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd, als U van mening bent dat de Verwerking van Gegevens die U betreffen een schending vormt van de wetgeving.

Om U het uitoefenen van dit recht te vergemakkelijken, nodigen wij U uit om de lijst van toezichthoudende autoriteiten hier te raadplegen.

11. HOE VERZAMELT AD TYRES GEGEVENS MET BETREKKING TOT MINDERJARIGEN?

De Producten die door AD Tyres op haar Site worden verkocht, zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Daarom verwerkt AD Tyres geen Gegevens met betrekking tot minderjarigen en kan niet aannemen dat de Gegevens van bezoekers van de Site of van haar klanten direct of indirect betrekking hebben op minderjarigen.

12. HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE VERGELIJKBARE VOLGTECHNOLOGIEËN?

AD Tyres gebruikt cookies en andere vergelijkbare technologieën, die bepaalde van Uw Gegevens kunnen verzamelen. Deze cookies stellen ons in staat om Uw browse-ervaring op de Site te verbeteren, ons informatie te verschaffen over de werking en kwaliteit van onze Site en bij te dragen aan het leveren van gerichte advertenties.

AD Tyres verzamelt Uw voorafgaande toestemming via een banner op de homepage van de Site bij Uw eerste verbinding met deze informatietechnologieën. Uw toestemming wordt opnieuw gevraagd door AD Tyres onder dezelfde voorwaarden na het verstrijken van een periode van dertien maanden volgend op de vorige verzameling van Uw toestemming.

AD Tyres nodigt U nadrukkelijk uit om de pagina "Cookies" op hun Site te raadplegen voor meer informatie.

13. HOE WORDT U GEÏNFORMEERD OVER WIJZIGINGEN IN HET CHARTER?

AD Tyres kan van tijd tot tijd dit Charter wijzigen, met name om rekening te houden met wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van Uw Gegevens.

AD Tyres zal U informeren over elke wijziging of update via een notificatie verzonden naar Uw e-mailadres en/of een duidelijke melding op de Site.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

AD Tyres staat volledig tot uw beschikking om al uw vragen over dit Handvest te beantwoorden.

Om contact met ons op te nemen, kunt u ons bereiken zoals u wenst:

 • door het sturen van een e-mail naar het adres: dpo@distriauto.eu
 • of door het contactformulier in te vullen dat toegankelijk is hier.
Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
AD Tyres (Distriauto.nl) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet Distriauto.nl. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.
LiveChat